MAKSUVÕLGADE TÕEND

Maksumaksjal seisuga 21.03.2018 maksuvõlg puudub.

Maksukorralduse seaduse § 27 lg 2 kohaselt maksukohustuse määramise korral maksuhalduri poolt on maksuvõla avalikustamine lubatud pärast haldusakti täitmise tähtpäeva saabumist ja kui haldusakti täitmist ei ole peatatud.

© 2011 Maksu- ja Tolliamet